Правила за провеждане на турнири в условия на Covid19