СЪДИЙСКА

КОЛЕГИЯ – БФТ

БФТ

Съдийска Колегия

Съдийската комисия е помощен орган на Българска федерация по тенис, съставен от квалифицирани, опитни и утвърдени съдии, който подпомага дейността на федерацията и цели да повиши качеството на съдийството и развитието на съдиите по тенис.

Дейността на Съдийската комисия към Българска федерация по тенис се основава на следните основни принципи и насоки:

  1. Съблюдаване на основните положения, установени в Европейската спортна харта, Кодекс на спортната етика и Конвенцията за насилието и лошото поведение;
  2. Спазване на професионалната етика и престижа на съдийството в тенис спорта;
  3. Ръководене от правилата по тенис и изискванията, утвърдени от Международната тенис федерация и Тенис Европа и концепцията за честна игра;
  4. Стремеж към развитие и постоянно усъвършенстване на съдийския апарат в тенис спорта;
  5. Стриктно спазване на Устава и действащите нормативни актове, регулиращи дейността на Българска федерация по тенис.

Последни новини