За нас

Веселина Донева

Веселина Донева

Председател

Образование:
Висше, Магистър тенис и спортна педагогика

Съдийска категория:
Международна – Сребърни значки за главен съдия и ръководител съдии

Любомир Бадински

Любомир Бадински

Заместник председател

Образование:
Висше, Главен асистент, Медицинска физика

Съдийска категория:
Международна – Бяла значка за главен съдия и ръководител съдии

Антоанета Димитрова

Антоанета Димитрова

Член на СК

Образование:
Висше, Магистър Физика

Съдийска категория:
Международна – Бяла значка за главен съдия, съдия на стол и ръководител съдии

Боряна Гюрчева

Боряна Гюрчева

Член на СК

Образование:
Висше, Бакалавър МИО и Магистър по Право

Съдийска категория:
Международна – Бяла значка за главен съдия, съдия на стол

Тодор Тодоров

Тодор Тодоров

Член на СК

Образование:
Полувисше, Техническо

Съдийска категория:
Съдийска категория: Национална – Главен съдия

Иван Йовчев

Иван Йовчев

Член на СК

Образование:
Висше, Магистър по Право

Съдийска категория:
Съдийска категория: Международна – Бронзова за съдия на стол

Николай Пръвчев

Николай Пръвчев

Член на СК

Образование:
Висше, Филология Магистър

Съдийска категория:
Съдийска категория: Национална – Главен съдия

Милена Коцева

Милена Коцева

Член на СК

Образование:
Висше, Техническо

Съдийска категория:
Съдийска категория: Национална – Главен съдия

Мария Раденкова

Мария Раденкова

Член на СК

Образование:
Висше, Техническо Магистър

Съдийска категория:
Съдийска категория: Национална – Главен съдия и съдия на стол