Политика на нулева толерантност

На вниманието на състезатели, треньори, родители

БФТ С ПОЛИТИКА ЗА НУЛЕВА ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ НЕПРИСТОЙНОТО ПОВЕДЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА СЪСТЕЗАНИЯ

В последните години на състезанията по тенис у нас се наблюдава тенденция на увеличение на непристойното поведение от страна на някои играчи и придружаващи лица. В тази връзка Българска федерация по тенис, и в частност Съдийската колегия, ще започне да прилага на стартиращия от днес календар политика на нулева толерантност към неспортсменското, неприличното и непристойното поведение по време на турнирите.

Подобна политика е възприета и в много други страни, включително европейски. Целта е създаване на равни условия за всички участници и същевременно изкореняване на опитите за неспортсменско поведение чрез построго прилагане на Кодекса на поведение и е в продължение на програмата на БФТ „Тенисът – честна игра“.

Главните съдии на състезанията от държавния календар трябва да налагат директна дисквалификация в следните случаи:

  • употреба на неприлични и обидни думи и неприлични знаци (независимо от адресата);
  • всякакви форми на заплахи, включително вербални, и опити за физическа разправа;
  • очевидни опити за нечестна игра или лъжене в резултата.

За другите нарушения на Кодекса на поведение (некоректни действия с топка и/или ракета, даване на треньорски съвети, други прояви на неспортсменско поведение, включително крясъци по време на игра и след спечелена/загубена точка, които пречат на противника и на играта на съседните кортове, и т.н.) ще важи описаната в тенис правилниците и в Наредбата на БФТ „точкова наказателна скала“: предупреждение → наказателна точка → наказателен гейм и т.н.

Предложението за прилагане на нулева толерантност от Съдийската комисия бе подкрепено от Техническата комисия и Треньорския съвет и утвърдено от Управителния съвет на

БФТ.
София, 23 юли 2020 г.

Оригинален документ